استاندار: جذب سرمایه گذاری بهترین راهکار توسعه گلستان استسید مناف هاشمی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان تصریح کرد: بانک ها باید مشتریان خوش حساب فعال در حوزه سرمایه گذاری و تولید را جذب کرده و برای سرمایه گذاری بیشتر تشویق و ترغیب کنند.
وی با بیان اینکه پیگیر توسعه، تحول و رونق استان هستیم ،افزود: برای رسیدن به این اهداف باید نگاه تحول محور داشته باشیم و این مساله با روزمرگی و کار کارمندی محقق نمی شود بلکه باید احساس مسئولیت داشت.
استاندار گلستان اضافه کرد: اشتغال به کار حتی یک جوان بیکار نیز درکاهش آسیب های اجتماعی موثر بوده و به همین علت بهبود وضعیت تولید و اشتغال، علاوه بر وظیفه مدیریتی، یک وظیفه شرعی و انسانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه هریک از مدیران امور شعب بانک های گلستان نیز به بیان نقطه نظرات و مشکلات خود پرداختند.
17 بانک دولتی و خصوصی با 389 شعبه در سطح استان، عضو شورای هماهنگی بانک های گلستان هستند.
1648
تنظیم وانتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید