ایجاد 30 هزار فرصت شغلی سهم خوزستان از طرح فراگیر اشتغالحسین نظری چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: تدوین و اجرای طرح فراگیر اشتغال توسط دو وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور مشخص شده که درچارچوب این طرح 970هزار شغل در سطح ملی و 30 هزار فرصت شغلی در سطح استان تعیین شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای خوب استان برای ایجاد اشتغال گفت: میزان اعتباری که برای اجرای این طرح در سطح ملی مشخص شده است 200 هزار میلیارد ریال است اما هنوز رقم مشخصی از این اعتبار برای استان مشخص نشده است، گرچه پیشنهاد افزایش آمار فرصت های شغلی در قالب این طرح برای استان را داده ایم.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان افزود: طرح فراگیر اشتغال یک بسته کامل و فراگیر برای ایجاد اشتغال است که در چند محور تدوین شده و هدف از اجرای این طرح ایجاد اشتغال پایدار به کمک آموزش، پرداخت تسهیلات و کارورزی است.
وی افزود: از مهم ترین محورهای این طرح کاورزی و آموزش مهارت های فنی جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاه است.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به فعالیت پایگاهی اینترنتی برای ثبت نام جوانان داوطلب دوره های کارورزی بیان کرد: درحال حاضر این پایگاه موقتا دچارمشکل شده که به زودی برطرف می شود.
وی افزود: از جمله مزایای این طرح می توان به پرداخت یک سوم حداقل حقوق اداره کاری به کارورز، زیر پوشش بیمه حوادث و مدنی قرار دادن کارورزان و پرداخت سهم بیمه کارفرما در صورت جذب کارورز اشاره کرد.
در قالب این طرح دستگاه های اجرایی باید فرصت های شغلی که در سال جاری متعهد می شوند ایجاد کنند معرفی کنند که از ابتدای امسال تا کنون 17 دستگاه اجرایی 16 هزار فرصت شغلی را برای ایجاد معرفی کرده اند.
تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی در استان نیز هنوز آمار میزان اشتغالی که باید ایجاد کنند را اعلام نکرده اند.
7158/6002
خبرنگار: زینب فرحانی**انتشاردهنده : کبری آقازریانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید