توانمندسازی تعاونی ها تکلیف مهم اقتصادمقاومتی در بخش تعاون استبه گزارش ایرنا، اسماعیل خلیلی روز چهارشنبه در نشست کارشناسان حوزه تعاون افزود : امروز یکی از مهمترین مشکلات کشور بیکاری است وبخش اولویت دار، تعاون و بهره وری از تعاونی ها با آموزش وایجاد زمینه های توانمند سازی این بخش برای تثبیت ،حمایت و افزایش اشتغال و توسعه این بخش است.
وی اضافه کرد: در این زمینه بخش تعاون در اداره کل و تعاونی های استان باید برنامه های خود را برای تحول بخش تعاون و نیز توسعه اشتغال در سال جاری با جدیت پیگیری و اعمال کنند.
خلیلی با بیان اینکه فرهنگ عمومی در موضوع تعاون به صورت مطلوب در کشور جا نیفتاده است افزود: فرهنگ سازی در خصوص توسعه بخش تعاون تأثیرگذار است اما باید با برنامه ریزی مناسب و فرهنگ سازی در این بخش مردم را بیشتر به سمت فعالیت های تعاونی سوق داد.
خلیلی با اشاره به اینکه تولیدات تعاونی ها باید با سطح کیفیتی بالا وارزان عرضه شود، گفت: متاسفانه در بحث تولید نگاه به بخش تعاون کمرنگ است و به دلیل عدم دریافت مشوق های لازم وتسهیلات با نرخ های مناسب از بانک ها سبب کاهش رویکرد مشارکت در بخش تعاون است.
وی همچنین طرح ‘روستا تعاون’ را یکی از برنامه های مهم ایجاد اشتغال در روستاها از طریق بخش تعاون در سال جاری اعلام کرد و گفت: بر اساس این طرح در هر روستا یک تعاونی تشکیل می شود واین تعاونی ها متناسب با ظرفیت روستاها ایجاد می شوند که دراستان البرز نیز بر اساس تفاهم نامه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی وبسیج سازندگی این طرح با همکاری بسیج سازندگی استان درحال اجرا وپیگیری وآموزش در روستاهای استان است.
خلیلی محرومیت زدایی را از اهداف طرح تعاون روستا عنوان کرد و گفت: یکی از نقش های تعاونی ها رفع فقر است که اجرای طرح تعاون روستا درمناطق محروم و روستاها می تواند در محرومیت زدایی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون موثر واقع شود.
2098/ 6155 خبرنگار: مریم صوفی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید