شناسایی وثبت 615 تعاونی در بروجردعبدالعلی گیوه کی روزشنبه درگفت وگو با خبرنگارایرنا با اشاره به اینکه درحال حاضرزمینه اشتغال یک هزار و 850 تن درتعاونی های شهرستان بروجرد فراهم شده است افزود: ازسال گذشته تاکنون22 تعاونی با 149 عضوجدید تشکیل شده و زمینه اشتغال 144 جوینده کار فراهم شده است.
وی اظهارکرد: همچنین 353 تعاونی مسکن شهرستان بروجرد با 270 هزارعضودراین حوزه مسکن مهر، فرهنگیان، سهام عدالت فعالیت می کنند.
رئیس اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی بیان کرد: درسه ماهه نخست امسال11 تعاونی شهرستان بروجرد برای احیا مجدد و رفع مشکلاتی ازجمله کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش، نوسان بازاربه خاطر تحریم ومشکلات دیگربه اداره تعاون لرستان معرفی شده اند که امیدواریم زمینه احیا آنها فراهم شود.
گیوه کی کرد: تعاونی زاگرس پوش، صنایع دستی ماندگار، مسکن مهرآیت الله بروجردی(ره) وکامیون داران بروجرد به عنوان تعاونی های برتراستانی شناخته شدند.
وی اظهارکرد:همچنین تعاونی فرش دستباف شکارگاه زاگرس بروجرد نیز به عنوان تعاونی برترملی معرفی شده است.
رئیس اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی بروجرد تاکید کرد: مجموع نظارت برمجامع عمومی را 59 مورد و بررسی صورت مالی و بازدید مالی انجام شده را در مجموع 76 مورد عنوان کرد.
گیوه کی افزود: تاکنون نیز15هزارجویای کاردر رده های مختلف سنی در2مرکزکاریابی شهرستان به منظوردست یابی به شغل مناسب ثبت نام کرده که حدود هفت هزارتن ازآنها فارغ التحصیلان مراکزدانشگاهی هستند.
وی اضافه کرد: سال 95 درراستای اجرای تعهد ایجاد شغل درکارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان سهم بروجرد سه هزارو 400فرصت شغلی بود که دستگاه های اجرایی این شهرستان سه هزارو 790 مورد شغل ایجاد شده را در سامانه رصد ثبت کرده اند.
وی اظهارکرد:هم اکنون 33 هزارکارگردربخش های مختلف تولیدی، صنعتی، کارگاه های بزرگ و کوچک شهرستان بروجرد مشغول به فعالیت هستند.
حدود 30درصد ازواحدهای صنعتی و تولیدی استان لرستان درشهرستان بروجرد قراردارند.
7273/6052 خبرنگار: آمنه صارمی** انتشاردهنده: مقداد بهاروند احمدیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید